Tot 10 Tellen In Het Spaans: Leer De Basisnummers In No Time!

Tot 10 Tellen In Het Spaans: Leer De Basisnummers In No Time!

Leren Tellen In Het Spaans Tot 10: Eenvoudig Voor Beginners!

Keywords searched by users: tot 10 tellen in het spaans tellen in het spaans tot 100, 10 in het spaans, spaans tellen tot 20 uitspraak, 11 in het spaans, 13 in het spaans, 15 in het spaans, 14 in het spaans, 30 in het spaans

1. Inleiding

Het leren tellen in een andere taal is een belangrijke stap in het leerproces. Als je Spaans wilt leren, is het kennen van de cijfers van 0 tot 10 essentieel. In dit artikel zullen we je een gedetailleerde handleiding geven over hoe je moet tellen in het Spaans, inclusief uitleg over basisgetallen, tientallen, honderdtallen en duizendtallen. We zullen ook voorbeelden geven van het gebruik van telwoorden in zinnen. Dus laten we beginnen met het ontdekken van de wondere wereld van het tellen in het Spaans!

2. Basisgetallen: 0 tot 10

Laten we beginnen met de basisgetallen van 0 tot 10:

– 0: cero
– 1: uno
– 2: dos
– 3: tres
– 4: cuatro
– 5: cinco
– 6: seis
– 7: siete
– 8: ocho
– 9: nueve
– 10: diez

Het is belangrijk om deze basisgetallen uit het hoofd te leren, omdat ze de bouwstenen zijn voor het tellen in het Spaans. Zorg ervoor dat je de uitspraak van elk getal oefent om je Spaanse spreekvaardigheid te verbeteren.

3. Het tellen van 11 tot 20

Nu we de basisgetallen kennen, kunnen we verder gaan met het tellen van 11 tot 20:

– 11: once
– 12: doce
– 13: trece
– 14: catorce
– 15: quince
– 16: dieciséis
– 17: diecisiete
– 18: dieciocho
– 19: diecinueve
– 20: veinte

Merk op dat vanaf 16 “dieci” wordt toegevoegd aan de basisgetallen. De getallen 16 en 17 hebben een speciale spelling: “dieciséis” en “diecisiete”. Dit is een uitzondering op de normale regels voor het vormen van getallen in het Spaans.

4. Tientallen: 20 tot 100

Laten we nu een stap verder gaan en de tientallen van 20 tot 100 leren:

– 20: veinte
– 30: treinta
– 40: cuarenta
– 50: cincuenta
– 60: sesenta
– 70: setenta
– 80: ochenta
– 90: noventa
– 100: cien

Merk op dat het woord “veinte” wordt gebruikt voor 20, maar vanaf 21 wordt “y” toegevoegd. Bijvoorbeeld: 21 is “veintiuno”, 22 is “veintidós”, enzovoort. Vanaf 30 worden de tientallen gevormd door het basisgetal toe te voegen aan “enta”. Bijvoorbeeld: 40 is “cuarenta”, 50 is “cincuenta”, enzovoort.

5. Honderdtallen: 100 tot 1000

Nu is het tijd om de sprong te maken naar de honderdtallen, van 100 tot 1000:

– 100: cien
– 200: doscientos
– 300: trescientos
– 400: cuatrocientos
– 500: quinientos
– 600: seiscientos
– 700: setecientos
– 800: ochocientos
– 900: novecientos
– 1000: mil

Merk op dat het woord “cien” wordt gebruikt voor 100, maar vanaf 101 wordt “to” toegevoegd aan het basisgetal. Bijvoorbeeld: 101 is “ciento uno”, 102 is “ciento dos”, enzovoort. Bij de andere honderdtallen wordt het basisgetal gebruikt in de samenstelling van het nieuwe getal, bijvoorbeeld: 200 is “doscientos”, 300 is “trescientos”, enzovoort.

6. Duizendtallen: 1000 en hoger

Laten we nu kijken naar de duizendtallen, beginnend bij 1000:

– 1000: mil
– 2000: dos mil
– 3000: tres mil
– 4000: cuatro mil
– 5000: cinco mil

Om duizendtallen in het Spaans te vormen, gebruiken we het basisgetal gevolgd door “mil”. Bijvoorbeeld: 2000 is “dos mil”, 3000 is “tres mil”, enzovoort.

7. Telwoorden gebruiken in zinnen

Nu je weet hoe je moet tellen in het Spaans, kun je telwoorden gebruiken in zinnen om getallen uit te drukken. Laten we enkele voorbeelden bekijken:

– Ik heb twee boeken. (Tengo dos libros.)
– Mijn zus is vijftien jaar oud. (Mi hermana tiene quince años.)
– We hebben drie katten. (Tenemos tres gatos.)
– Er zijn acht mensen in de kamer. (Hay ocho personas en la habitación.)

Merk op dat het telwoord altijd overeenkomt met het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort in geslacht en aantal. Bijvoorbeeld: “dos libros” (twee boeken) is meervoud mannelijk, terwijl “tres gatos” (drie katten) meervoud vrouwelijk is.

8. Uitzonderingen en onregelmatigheden

In het Spaans zijn er enkele uitzonderingen en onregelmatigheden bij het tellen. Het is belangrijk om deze te kennen:

– 11: once
– 12: doce
– 16: dieciséis
– 17: diecisiete
– 20: veinte
– 100: cien (gebruikt “to” voor getallen die eraan vastzitten, bijv. “ciento uno”)
– 1000: mil

Merk op dat “once” en “doce” onregelmatig zijn en niet volgens de normale regels voor het vormen van getallen worden gevormd. “Dieciséis” en “diecisiete” hebben een speciale spelling, en “veinte” wordt gebruikt voor 20, maar vanaf 21 wordt “y” toegevoegd. “Cien” wordt gebruikt voor 100, maar vanaf 101 wordt “to” toegevoegd.

9. Oefeningen om het tellen te oefenen

Om je Spaanse telvaardigheden te oefenen, volgen hier enkele oefeningen:

1. Schrijf de getallen van 1 tot 10 in het Spaans.
2. Vertaal de volgende zinnen naar het Spaans: “I have three brothers.” en “She is twenty years old.”
3. Schrijf de Spaanse woorden voor de getallen van 30 tot 40.
4. Tel van 1 tot 100 in het Spaans.
5. Vertaal de volgende zinnen naar het Spaans: “There are five apples on the table.” en “He has fifty dollars.”

FAQs

1. Hoe zeg je “10” in het Spaans?

“10” wordt vertaald als “diez” in het Spaans.

2. Hoe zeg je “20” in het Spaans?

“20” wordt vertaald als “veinte” in het Spaans.

3. Hoe tel je in het Spaans tot 100?

Om tot 100 te tellen in het Spaans, moet je de basisgetallen van 0 tot 10 kennen, samen met de tientallen en honderdtallen. Hier is een voorbeeld van het tellen tot 100: “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, …, cuarenta, …, cincuenta, …, sesenta, …, setenta, …, ochenta, …, noventa, …, cien.”

4. Hoe zeg je “11” in het Spaans?

“11” wordt vertaald als “once” in het Spaans.

5. Hoe zeg je “13” in het Spaans?

“13” wordt vertaald als “trece” in het Spaans.

6. Hoe zeg je “15” in het Spaans?

“15” wordt vertaald als “quince” in het Spaans.

7. Hoe zeg je “14” in het Spaans?

“14” wordt vertaald als “catorce” in het Spaans.

8. Hoe zeg je “30” in het Spaans?

“30” wordt vertaald als “treinta” in het Spaans.

Nu je een gedetailleerde uitleg hebt gekregen over het tellen in het Spaans, ben je klaar om je Spaanse telvaardigheden te oefenen en toe te passen in verschillende situaties. Veel succes!

Categories: Details 24 Tot 10 Tellen In Het Spaans

Leren tellen in het Spaans tot 10: eenvoudig voor beginners!
Leren tellen in het Spaans tot 10: eenvoudig voor beginners!

Dit zijn de Spaanse telwoorden: 1 – uno. 2 – dos. 3 – tres.

  1. 1 = uno. 2= dos. 3 = tres. 4 = cuatro. 5 = cinco. 6 = seis. 7= siete. …
  2. 11 = once. 12= doce. 13 = trece. 14 = catorce. 15 = quince. 16 = dieciséis. …
  3. 10 = diez. 20 = veinte. 30 = treinta. 40 = cuarenta. 50 = cincuenta. 60 = sesenta. …
  4. 100 = cien. 200 = doscientos. 300 = trescientos. 400 = cuatrocientos. 500 = quinientos. 600 = seiscientos.
0 t/m 30
0 t/m 30
0cero 1uno 2dos 3tres 4cuatro 5cinco 6seis 7siete 8ocho 9nueve 10diez 11once 12doce 13trece 14catorce 15quince 16dieciséis 17diecisiete 18dieciocho 19diecinueve 20veinte 21veintiuno 22veintidós 23veintitrés 24veinticuatro 25veinticinco 26veintiséis 27veintisiete 28veintiocho 29veintinueve 30treinta
Tot 10 tellen in het Spaans
Getal Spaans
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
Getallen en tellen in het Spaans
getal hoofdtelwoord rangtelwoord
40 cuarenta cuadragésimo /-a
50 cincuenta quincuagésimo /-a
60 sesenta sexagésimo /-a
70 setenta septuagésimo /-a

Hoe Moet Je Tellen In Spaans?

Hoe moet je tellen in het Spaans? Hier is een lijst van getallen en hun woorden in het Spaans:

1 = uno
2 = dos
3 = tres
4 = cuatro
5 = cinco
6 = seis
7 = siete
8 = ocho
9 = nueve
10 = diez
11 = once
12 = doce
13 = trece
14 = catorce
15 = quince
16 = dieciséis
17 = diecisiete
18 = dieciocho
19 = diecinueve
20 = veinte
30 = treinta
40 = cuarenta
50 = cincuenta
60 = sesenta
70 = setenta
80 = ochenta
90 = noventa
100 = cien
200 = doscientos
300 = trescientos
400 = cuatrocientos
500 = quinientos
600 = seiscientos
700 = setecientos
800 = ochocientos
900 = novecientos
1000 = mil

Met deze lijst kun je leren hoe je in het Spaans moet tellen.

Wat Is Tien In Het Spaans?

Wat is tien in het Spaans? Laten we tot 10 tellen in het Spaans: 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 10 diez. Er zijn ook andere manieren om 7 in het Spaans te zeggen, zoals “hàng khác”.

Hoe Zeg Je 50 In Het Spaans?

Hoe zeg je 50 in het Spaans? In het Spaans wordt het getal 50 uitgedrukt als “cincuenta”. Dit is het hoofdtelwoord voor 50. Het bijbehorende rangtelwoord is “quincuagésimo”, wat betekent dat het 50e is in een reeks. Hier is een lijstje met andere getallen en tellen in het Spaans: 40 – cuarenta (veertig), 60 – sesenta (zestig), 70 – setenta (zeventig), 44 – cuarenta y cuatro (vierenveertig).

Wat Is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In Het Spaans?

Wat is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in het Spaans?
Hieronder is de herziene passage met toegevoegde informatie om de lezers het onderwerp beter te laten begrijpen: [0 t/m 30 in het Spaans is: cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta]. – Taal: Nederlands.

Aggregeren 6 tot 10 tellen in het spaans

Spaans Leren Les 3 Tellen 1 T/M 10 - Youtube
Spaans Leren Les 3 Tellen 1 T/M 10 – Youtube
Tot Tien Tellen In Het Spaans: 11 Stappen (Met Afbeeldingen) - Wikihow
Tot Tien Tellen In Het Spaans: 11 Stappen (Met Afbeeldingen) – Wikihow
Spaans
Spaans
Getallen In Het Portugees | Pinhok Languages
Getallen In Het Portugees | Pinhok Languages
How To Count In Spanish. Numbers 1-10 - Youtube
How To Count In Spanish. Numbers 1-10 – Youtube

See more here: ko.future-user.com

Learn more about the topic tot 10 tellen in het spaans.

See more: ko.future-user.com/ombudsman-npo

Leave a Comment